Biedrība "Tēvi"

Biedrība "Tēvi"

Biedrība “Tēvi” ir sabiedriskā labuma organizācija, kas ar pētījumiem, sabiedrības informēšanas pasākumiem un pakalpojumiem tēviem veicina un popularizē ģimenes dzīvē iesaistīta tēva tēlu un lomu, kā arī mazina traucējošos ar tēva lomu saistītos stereotipus. Mēs iestājamies par to, lai tēvi bērnu audzināšanā iesaistītos līdzvērtīgi mātēm – gan laika, gan kvalitātes ziņā.