Atpakaļ

Valsts kultūrkapitāla fonds

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) ir publisks nodibinājums, kas darbojas saskaņā ar tā likumu un nolikumu.
VKKF mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām, organizējot kultūras projektu konkursus.
VKKF finansiāli atbalsta fizisko un juridisko personu īstenotos projektus, kas:
1) veicina kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu un sekmē tā daudzveidību;
2) veicina fizisko un juridisko personu radošos un pētnieciskos projektus kultūras jomā;
3) sekmē izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
4) veicina starptautisko sakaru attīstīšanu un Latvijas kultūras un mākslas popularizēšanu pasaulē;
5) sekmē kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu un to pieejamību plašai sabiedrībai;
6) sekmē tradicionālās kultūras attīstību.

Pasākumi

Valsts kultūrkapitāla fonds
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri