Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir nacionālās nozīmes kultūras, zinātnes un izglītības centrs. LNB pamatuzdevums ir veidot un saglabāt nacionālās literatūras krājumu, nodrošināt tā ilglaicīgu un brīvu pieejamību ikvienam un veicināt tā radošu izmantošanu. Vairāk nekā 4 miljonu vienību lielā krājuma kodols ir Latvijas un ārzemju izdevumi par Latviju un latviešiem, Latvijā izdotie, kā arī latviešu autoru darbi.
Gaismas pils 8. stāvā atrodas gan lasītava, kurā nodrošināts mūsdienīgs bibliotēku zinātņu izdevumu krājums, gan Latvijas bibliotekāru mācību un pilnveides centrs.