Fonds "Libido of life"

Fonds "Libido of life"

Fonds dibināts ar mērķi sekmēt tādas sabiedrības veidošanos, kurā cilvēks izzina sevi un pasauli, izprot cēloņsakarību, kā veidojas dažādi paradumi un tradīcijas, mērķtiecīgi veido savu personību, apzinās savu potenciālu un realizē to, iedvesmojot citus un veidojot pasauli par labākām mājām visiem.
Darbības virziens ''Libido of Life'' - meklē atbildes, kas ir virzītājspēks.
Darbības virziens ''Life of Libido'' - meklē atbildes, kā virzītājspēks veidojas.