Atpakaļ

Tālis Juhna

RTU rektors

Akadēmiķis, Dr.sc.ing Tālis Juhna Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras profesors, RTU Būvzinātnes centra Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorijas vadītājs, RTU Zinātņu prorektors, LZA korespondētājloceklis, Latvijas Zinātnes padomes (LZP) priekšsēdētajā vietnieks, LZP eksperts (Būvzinātne, Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas) un Inženierzinātnes un datorzinātnes komisijas loceklis.
Tālis Juhna veic aktīvu zinātnisko, pedagoģisko un organizatorisko darbību Latvijā un ārzemēs. Tālis Juhna ir starptautiski atzīts augsti kvalificēts zinātnieks. Viņa pētījumu jomas ir ūdens kvalitātes nodrošināšana pilsētvidē un enerģijas ieguve no notekūdeņiem un atjaunojamiem dabas resursiem. RTU zinātņu prorektora amatā Tālis Juhna ir būtiski pilnveidojis zinātnes pārvaldības sistēmu universitātē, pilnveidojis inovāciju izstrādes un ieviešanas sistēmu universitātē, izveidojot dažādus atbalsta mehānismus (piem., RTU Dizaina fabriku) jaunu tehnoloģiju attīstībai.
Tālis Juhna ir iekļauts ANO augsta līmeņa ekspertu grupā zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju jautājumos.

Pasākumi

Tālis Juhna
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri