Skeptiskā biedrība

Skeptiskā biedrība

Skeptiskā Biedrība kopš 2011. gada strādā, lai kritiskā domāšana un faktos balstīts pasaules skatījums runātu cilvēku valodā un lai Latvijā mazinātu maģisko domāšanu. Organizējot atvērtus, neformālus pasākumus, kas popularizē kritisko domāšanu, zinātnes izpratni un mediju pratību, biedrības kontā ir 60+ notikumi un vairāk kā 6000 cilvēku, kas piedalījušies darbnīcās, kursos un semināros. Mūsu mērķis ir spēcināt faktu, datu un digitālās sabiedrības kodolu, lai sekmētu uz pierādījumiem balstītu politiku Latvijā.