Andis Kudors

Andis Kudors

Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors

Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors un pētnieks kopš 2006. gada. Lasa lekcijas par Krievijas ārpolitiku Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē.