Atpakaļ

Jānis Ozoliņš

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks

Jānis Ozoliņš ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks un doktora zinātniskā grāda pretendents filoloģijā. Šogad noslēdzis doktora studijas LU Humanitāro zinātņu fakultātē un turpina darbu pie disertācijas, kas veltīta rakstnieces Andras Neiburgas prozai. 2009. gadā Latvijas Kultūras akadēmijā saņēmis mākslas maģistra grādu humanitārajās zinātnēs Kultūras teorijas specialitātē. Šogad apgādā Cambridge Scholars Publishing iznākusi grāmata Queer Stories of Europe, kuru Jānis Ozoliņš sastādījis un rediģējis sadarbībā ar Kārli Vērdiņu. Tāpat viņš ir sarakstījis publikācijas, kas veltītas stāstījuma teoriju un dzimtes studiju problemātikai. Kopš 2015. gada uzņemts Starptautiskajā stāstījumu pētnieku biedrībā (The International Society for the Study of Narrative) un piedalās tās organizētajās konferencēs. Galvenās teorētiskās intereses aptver stāstījuma teoriju, prozas retorikas un maskulinitātes izpētes jautājumus.

Attēla autors - Kristaps Kalns

Pasākumi

Jānis Ozoliņš
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri