Atpakaļ

Dr.sc.ing. Evita Straumīte

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošā pētniece

E.Straumīte ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošā pētniece. Galvenie pētniecības virzieni saistīti ar graudiem un to pārstrādes produktiem, jaunu produktu izstrādi un produktu sensoro novērtēšanu. Kopš 2008. gada E.Straumīte ir Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft (DLG) biedre un 2010. gadā iegūts DLG starptautiski atzīts sertifikāts kā ekspertei graudu pārstrādes produktu sensorā novērtēšanā. Zinātniskā pieredze uzkrāta vadot bakalaura, maģistra un promocijas darbus, kā arī darbojoties kā vadošajai pētniecei Latvijas un starptautiskajos projektos. EEZ projekta „Innovative approach to hull-less spring cereals and triticale use from human health perspective" - zinātniskā vadītāja. 2017. gadā saņemts LZA prezidenta Pateicības raksts par 2016. gada sasniegumu lietišķajā zinātnē par pētījumu “Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselībai”.

Pasākumi

Dr.sc.ing. Evita Straumīte
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri