Elvis Jansons

Elvis Jansons

Latvijas Radio 1 balss un raidījumu veidotājs

Elvis Jansons ir cilvēks, kuru dzirdējuši ir daudzi, bet vaigā redzējis vien retais – Elvis ir Latvijas Radio 1 balss un raidījumu veidotājs, kas teju katru dienu meklē atbildi uz filozofiski praktisko jautājumu: “Kā labāk dzīvot?”