Pāvels Pestovs

Pāvels Pestovs

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra pētnieks VISC projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" vecākais eksperts

Pāvels Pestovs piedalījies valsts pētījumu programmas projektā "Jauna pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās" un vada diagnosticējošo darbu izstrādi Valsts izglītības satura centra projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā". Ieguvis maģistra grādu ķīmijā, izglītības vadībā un skolotāja profesionālo kvalifikāciju. Šobrīd turpina studēt Izglītības vadības doktorantūrā. Ieguvis pieredzi strādājot gan kā ķīmijas skolotājs, gan kā skolas direktora vietnieks.