Atpakaļ

Biedrība "Apvienība HIV.LV"

Apvienības misija ir:
Ar HIV inficēto cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana visos tās aspektos, interešu aizstāvība, iesaistot gan pašu HIV+ kopienu, gan sabiedrību kopumā.

Apvienības vīzija ir:
HIV inficēto pilnvērtīga dzīve sabiedrībā: laba dzīves kvalitāte, vislabākiem standartiem atbilstīga ārstēšana, atbalstošs sabiedrības noskaņojums. Organizācija nodarbojas tikai ar situācijas monitoringu un izglītošanu. Organizācijas darbību finansē valsts.

Apvienības mērķi ir:
Uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aktīvi iesaistoties valsts politikas veidošanā HIV/AIDS jomā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām;
Efektivizēt sadarbību ar starptautiskajām organizācijām un tīkliem;
Aizstāvēt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, intereses un tiesības, vērsties pret viņu diskrimināciju un veicināt sociālo iekļaušanos;
Veicināt C hepatīta vai citu infekciju ārstēšanas pieejamību cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aizstāvēt viņu intereses.

Pasākumi

 Biedrība "Apvienība HIV.LV"
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri