Atpakaļ

Lolita Strode

mediatore

Lolita Strode ir mediatore, mediācijas entuziaste ikdienas dzīvē, darbojoties NVO sektorā, tai skaitā "Apvienība I.K.P. " un "Bona fide Latvia" , strādā arī par mediācijas un komunikācijas programmu vadītāju. Ir pārliecināta, ka ikviena dzīvē ir nozīmīga atziņa: "Nevaino pasauli, uzlabo to. Kā? Katru mirkli uzlabojot sevi”. Līdztekus profesionālajai darbībai taisnīguma atjaunošanas jomā, Lolitas zināšanas, kuras papildinātas ar darbā iegūtajām prasmēm, tiek īstenotas arī bērnu, vecāku un pedagogu izglītošanas darbā, mazinot vardarbību bērnu un jauniešu vidū un veicinot viņu sociālās prasmes un iemaņas. Lolita strādā brīvprātīgo darbu, sekmējot vardarbīgus noziegumus izdarījušu personu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī ir līdzgaitniece cilvēkiem, kas izcieš sodu ieslodzījumā, un palīdz viņiem atgriezies sabiedrībā pēc cietumsoda.

Pasākumi

Lolita Strode
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri