Atpakaļ

Latvijas Lauku forums

Latvijas lauki – lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un viesoties!

Biedrība "Latvijas Lauku forums" (LLF) apvieno gandrīz 90 lauku kopienu organizācijas un vietējās rīcības grupas ar vienotu misiju – veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības.

Latvijas Lauku forums ir visas Latvijas lauku attīstības speciālistu un entuziastu komandas darbs kopīgu mērķu sasniegšanai.

Latvijas Lauku foruma trīs galvenie darbības virzieni:
- Sekmēt labvēlīgu vidi pilsoniskās sabiedrības attīstībai lauku reģionos;
- Veicināt koordinētu un stratēģisku lauku attīstību;
- Spēcināt LEADER/SVVA kā nozīmīgu un pozitīvas pārmaiņas sekmējošu pieeju.

Pasākumi

Latvijas Lauku forums
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri