Atpakaļ

Kari Poikela

Klastera vadītājs, M.Sc. (Tech.) , Arktikas Rūpniecības un aprites ekonomikas klasteris, Digipolis - Kemi Tehnoloģiju parks

Kari Poikela ir Digipolis- Kemi Tehnoloģiju parka attīstības programmu vadītājs, kā arī vada Arktikas Rūpniecības un aprites ekonomikas klasteri. Viņa vadītajam klasterim tika uzticēts īstenot vienu no t.s. ES Paraugreģiona (“EU Model Region”) programmām, kas ietilpst Eiropas Komisijas jaunajās klasteru atbalsta nostādnēs. 2014. gadā Lapzeme tika izvēlēta par ES paraugreģionu Arktikas dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai.
Savās darba gaitās Kari ir specializējies aprites ekonomikā, īpašu vērību veltot vērtību aprites optimizācijai. Viņš ir izstrādājis praktiskās un likumiskās vadlīnijas Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanai un pārstrādei visas piegādes ķēdes garumā: loģistikas vadībā, transporta optimizācijā pieņemšanas un kontrolpunktos līdz pat Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādei un ES atskaitēm. Savā tagadējā amatā viņš pārrauga ražošanas un pakalpojumu mijiedarbību starp izrakteņu ieguves, metālapstrādes un mežsaimniecības nozarēm. Viņa pārraudzībā ir uz klientiem orientēta atbalsta programma, kuras uzdevums ir sekmēt ziemeļu apgabalu rūpniecības kapacitāti un ar rūpnieciskajiem pakalpojumiem saistīto uzņēmumu konkurētspēju.
2016.gada oktobrī Somijas Inovāciju fonds SITRA izraudzījās Arktikas Rūpniecības un aprites ekonomikas klastera vērtību ķēdi “Arktikas rūpniecības ekosistēma un Kemi-Tornio reģiona aprites ekonomikas inovāciju platforma” par vadošo atbalsta pasākumu Somijas aprites ekonomikas plāna ietvaros. 2017. gada janvārī šī inovāciju platforma tika iekļauta arī Ziemeļvalstu Ministru padomes publikācijā “Ziemeļvalstu bioekonomika – 25 ilgtspējīgu pārmaiņu piemēri”.

Pasākumi

Kari Poikela
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri