Atpakaļ

Anne-Mette S. Langvad

Vadošā konsultante, Centrāldānijas reģions

Anne-Mette Sørensen Langvad: Esmu Centrāldānijas reģiona bioekonomikas iniciatīvas projektu vadītāja. Ar bioekonomikas iniciatīvas palīdzību cenšamies izveidot lieljaudas rūpnīcu ražošanas sistēmas, kurās tiktu utilizēta ikkatra no ilgtspējīgi saražotas biomasas sastāvdaļām un barības vielas nonāktu atpakaļ augsnē. Uzmanība tiek pievērsta arī starpnozaru sadarbībai, piemēram, tehnoloģiju attīstībā vai kombinējot vērtīgās sastāvdaļas no dažāda tipa biomasām, lai uzlabotu produkta kvalitāti.
Sadarbībā ar Orhūsas universitāti un citām zinātņietilpīgām un klasteru organizācijām nupat uzsākām ambiciozu uzņēmējdarbības attīstības programmu, kas veicina tādu farmaceitisko produktu, pārtikas, barības, kurināmā un mēslojuma izstrādi, kuru pamatā ir zāles biomasa. Šī programma palīdzēs maziem un vidējiem Dānijas uzņēmumiem realizēt zaļās biomasas potenciālu 1,9 miljardu eiro vērtībā. Zāles industriālā ražošana un pāstrāde piedevām palīdzēs Dānijas lauku apvidiem saglabāt darbavietas un radīt jaunas, kā arī jūtami uzlabos vietēju un reģionālu ūdenstilpņu ekovidi.

Pasākumi

Anne-Mette S. Langvad
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri