Atpakaļ

Kristaps Ročāns

Projektu vadītājs, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera valdes loceklis / Vidzemes plānošanas reģions

Kristaps Ročāns, Msc.soc. publiskajā pārvaldībā un komunikācijas zinībās. Pašreizējais amats: Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītājs un eksperts; Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera valdes loceklis; klastera internacionalizācijas koordinators, ar pieredzi klasteru attīstības koordinēšanā kopš 2011.gada. Vairāk nekā sešus gadus piedalījies dažādu ES programmu projektu izstrādē un vadībā, kā arī vairākos Interreg Eiropas projektos stratēģiskā eksperta statusā. Ir bijis līdzautors Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģijai 2030, kā arī analītiskajam ziņojumam par Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības scenārijiem. Bijis pētnieks Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā, kur izstrādājis vairākas zinātniskas publikācijas tādās jomās kā sociālā iekļaušana, atalgojuma sistēmas, sociālā drošība, uz sadarbību vērsta konkurence (“co-opetition”), inovācijas un klasteru stratēģiskā attīstība. Ir piedalījies OECD LEED Starptautiskajā apmācību kursā par ilgtspējīgas attīstības plānošanu “Gudrāka reģionālā attīstība praksē”, apmācību programmā par izcilu klasteru pārvaldību, ko īstenoja Eiropas Klasteru izcilības fonds, kā arī ir beidzis klasteru stratēģisko vadītāju kursus “Cluster Navigators” Ifor Ffowcs-Williams vadībā.

Pasākumi

Kristaps Ročāns
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri