Latvija 100

Latvija 100

Latvijas valsts simtgades svinību mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, veicinot pašorganizējošus procesus un sadarbību.