Ļevs Rusilo

Ļevs Rusilo

Kulturoloģijas un sociālo zinību skolotājs

Daudzpusīgs radošs cilvēks, pedagogs, jaunietis.