Atpakaļ

Apes novads

Apes novads atrodas Vidzemes reģiona ziemeļaustrumos. Tas robežojas ar Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes un Valkas novadiem, kā arī ar Igaunijas Valgas un Veru apriņķiem. Novadu veido - Apes pilsēta, Apes pagasts, Gaujienas pagasts, Trapenes pagasts un Virešu pagasts, ar kopējo iedzīvotāju skaitu 3733 (uz 01.05.2017.). Pēc teritorijas lieluma Apes novads ir astotais novads divdesmit piecu Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošo novadu vidū un aizņem 544,3 km2, pēc Valsts Nodarbinātības aģentūras datiem bezdarba līmenis Apes novadā ir 7%.
Apes novada dome aktīvi darbojas ar starptautiskiem projektiem dažādās Eiropas programmās, iesaistot aktivitātēs dažādas iedzīvotāju grupas – pirmsskolas un skolas bērnus, uzņēmējus un iedzīvotājus no 55 gadiem, arī tiek realizēti projekti, kas saistīti ar infrastruktūras pilnveidošanu un virkni mazo fondu projekti. Pašvaldībai ir veiksmīga sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas vietējās dzīves vides uzlabošanai un sakārtošanai.
Apes novads iet roku rokā ar darbīgiem cilvēkiem, kuri redz novada attīstību un iespēju to realizēt arī turpmāk.

Pasākumi

Apes novads
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri