Atpakaļ

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”

Biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” dibināta 2004. gada 12. augustā. Tā apvieno organizācijas, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā.
LAPAS mērķis: nodrošināt Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO) labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Pasākumi

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri