Zuarguss

Zuarguss

Sociālais uzņēmējs

Sociālais uzņēmējs un mācību treneris globāliem, lokāliem uzņēmumiem par komunikāciju, motivētību un personīgo attīstību. Strādā pie izglītības speciālistu, jo sevišķi skolu direktoru un skolotāju attīstības un atbalsta programmām, palīdzot viņiem veikt reformas izglītības sistēmā.