Atpakaļ

Projekts "Universālais Dizains nākotnei"

Šis projekts „Universālais dizains nākotnei” fokusēs uz universālo dizainu kā jaunu pieeju un jaunu domāšanu, kas Rietumeiropas valstīs tiek attīstīta jau vairākus gadu desmitus, bet Latvijā šis termins ir salīdzinoši jauns. Īpaši nozīmīga šāda projekta realizācija ir saistībā ar jauno būvniecības likumu, kas paredz cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultācijas kā valsts deleģētu funkciju. Ar šī projekta palīdzību mēs vēlamies paiet soli pretī lēmējvarai, apmācot un izglītojot kompetentus un zinošus universālā dizaina un vides pieejamības ekspertus, kas ir viens no būtiskākajiem šī projekta rezultātiem. Cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvošajām nevalstiskajām organizācijām tā būs iespēja līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos un iespaidot apkārtējos notikumus, tādējādi arī uzlabojot savas dzīves apstākļus.
Projekta virsmērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, ieviešot Universālā Dizaina izpratni, apmācot NVO dalībniekus kā ekspertus un multiplikatorus. No šī izriet arī projekta mērķis - attīstīt Universālā dizaina (UD) idejas, izglītot un apmācīt UD ekspertus, kā arī veikt aktivitātes UD ieviešanai reālā dzīvē. Bet projekta netiešie mērķi ir uzlabot ne tikai cilvēku ar invaliditāti dzīvi, izmantojot Universālā dizaina pieeju, bet arī izplatīt UD idejas, lai tās kļūtu saprotamas un pieņemamas ikvienam iedzīvotājam.
Projekta galvenā mērķauditorija ir cilvēki ar invaliditāti, kuri būs lielākie šī projekta ieguvēji arī ilgtermiņā. Kā tiešu projekta mērķauditoriju varam uzskatīt arī pašvaldību pārstāvjus, kā arī būvniecības nozarē iesaistītos profesionāļus – būvniekus, arhitektus, dizainerus.
Projekta sadarbības partneru loma projektā ir atbalsta sniegšana, konsultēšana, kā arī izglītošana un labās prakses nodošana. Partnerības pienesum mēs varam definēt kā jaunas, inovatīvas ilgtermiņā izmantojamas zināšanas un pieredze.

Pasākumi

Projekts "Universālais Dizains nākotnei"
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri