Atpakaļ

Latvijas Autisma apvienība

Latvijas Autisma apvienība ir nevalstiska organizācija, un biedrības galvenais mērķis ir personu (bērnu, jauniešu, pieaugušo) ar autiskā spektra traucējumiem interešu un tiesību aizsardzība. Biedrība izstrādā dažādus materiālus, organizē pasākumus, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti gan personām ar autiskā spektra traucējumiem, gan personām ar komunikācijas un saskarsmes grūtībām kopumā.
Latvijas Autisma apvienība daudz darbojas iekļaujošās izglītības jomā, izglītojot pedagogus par dažādiem jautājumiem, tai skaitā emocionālo un fizisko vardarbību, kurai daudz vairāk pakļauti tieši bērni ar speciālām vajadzībām.

Pasākumi

Latvijas Autisma apvienība
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri