Atpakaļ

Baltijas Vides Forums

Biedrība "Baltijas Vides Forums" ir profesionāla vides aizsardzības organizācija, kas realizē projektus dažādās vides jomās - ekosistēmu pakalpojumi, ainavu ekoloģija, jūras telpiskā plānošana, energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās, kā arī sabiedrības izglītības un informēšana.

Pasākumi

Baltijas Vides Forums
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri