Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekts “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr.:9.1.2.0/16/I/001)

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekts “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr.:9.1.2.0/16/I/001)

2017.gada sākumā tika uzsākts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts, kurš paredzēts Tieslietu ministrijas izstrādātā notiesāto resocializācijas plāna īstenošanai. Projekta mērķi ir veicināt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto nodarbinātību un stiprināt saikni ar sabiedrību, tostarp ģimeni. Šos mērķus plānots sasniegt arī attīstot brīvprātīgo darbu, kā arī sniedzot atbalstu ieslodzīto ģimenēm. Projekta aktivitātes iekļauj arī līdzgaitniecības (mentoringa) veicināšanu bijušajiem ieslodzītajiem, kā arī dažādu prasmju, zināšanu un interešu attīstīšanu ieslodzītajiem Latvijas cietumos. Projekts paredz ilgspējīga brīvprātīgo darba modeļa ieviešanu ieslodzījuma vietās, paplašinot un stiprinot sabiedrības iesaistes formas bijušo ieslodzīto iekļaušanai sabiedrībā - organizējot pasākumus cietumos, ar brīvprātīgo darbu palīdzot bijušajiem ieslodzītajiem veidot savu dzīvi pēc atbrīvošanas.