Atpakaļ

LIFE LFN4GD

Projektu “Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana ES Zaļā kursa un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanai (LIFE LFN4GD)” finansiāli atbalsta ES LIFE programma un Sabiedrības integrācijas fonds. Projekta fokuss - pilsoniskās sabiedrības līdzdalība vienā no galvenajiem Eiropas Zaļā kursa virzieniem – bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas, kas ir pamats dabas un sabiedrības labklājībai. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības atbalstu un lēmumu pieņēmēju rīcību ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. gadam ieviešanai. Stratēģija paredz iesaistīt gan pilsonisko sabiedrību, gan uzņēmējus, gan sociālos partnerus, gan zinātniekus. Projekts veicinās šo mērķu sasniegšanu ar konkrētām rīcībām, vairojot uzticību un iesaisti stratēģijas mērķu sasniegšanā, atbildību par dabas daudzveidības saglabāšanu, saziņu un sabiedrības grupu iesaistīšanu. Projekta norise aptvers visu Latviju.

Pasākumi

LIFE LFN4GD
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri