Atpakaļ

Inese Briķena

Sertificēta mediatore

Kopš 2019. gada aktīvi darbojos sertificētu mediatoru saimē, veicinot alternatīvās domstarpību risināšanas veidu ieviešanas un pielietošanas attīstību Latvijā. Piedalos arī Tieslietu ministrijas atbalstītā “Ģimenes programmā”, nodrošinot bezmaksas mediācijas ģimenēm tādu strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses. Aktīvi piedalos darba grupās, kur manas zināšanas juridiskajā jomā un mediācijā un mana enerģija var būt lietderīga, piemēram, katru gadu organizēju un piedalos “Mediācijas dienu” pasākumos, vadot seminārus un citas aktivitātes. Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību mācību centru, vadu seminārus “Mediācijas pamati” Bāriņtiesu locekļiem, kā arī apmācības - ''Bērna tiesību uz identitāti un privāto dzīvi aizsardzība". Latvijas Universitātes 80.starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Mediācijas sekcijā uzstājos ar lekciju par datu aizsardzības prasību ievērošanu mediācijas procesa ietvaros.

Pasākumi

Inese Briķena
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri