Baltijas - Melnās jūras alianse

Baltijas - Melnās jūras alianse

Baltijas-Melnās jūras alianse (BMJA) ir nevalstiska alianse reģionālālai drošībai un demokrātijai. BMJA vēlas sekmēt brīvas, demokrātiskas, sociāli un politiski harmoniskas sabiedrības nostiprināšanos Gruzijā, Ukrainā un citviet reģionā, kā arī izglītot cilvēkus Baltijas valstīs un citviet Eiropā, piesaistot starptautiskās sabiedrības uzmanību  demokrātiskās attīstības, drošības un Eiroatlantiskās integrācijas saistītiem jautājumiem Gruzijā, Ukrainā un citās mērķvalstīs.