Atpakaļ

Laima Zommere

Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas vecākā eksperte

Profesionālais maģistra grāds izglītībā – Skolotājs, humanitāro zinātņu filologs – vācu valodniecībā, praktizējošs speciālais pedagogs, skolotājs logopēds. Mācību līdzekļu bērniem ar speciālām vajadzībām un metodisko ieteikumu, bukletu, informatīvo materiālu iekļaujošās un speciālās izglītības jautājumos autore, eksperte iekļaujošas un speciālās izglītības jomās.

Strādā VISC – valsts izglītības satura centrā iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļā. Papildus Laima vada mūsdienīgas un aizraujošas interešu izglītības nodarbības Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā „Stila mācība”, kurā ir iedzīvināta jaunā mācību pieeja “Izglītība atbilstoši interesēm un bērna talantiem”.

Pasākumi

Laima Zommere
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri