Atpakaļ

Juris Urtāns

Vēsturnieks

Juris Urtāns ir vēstures zinātņu doktors, habilitētais mākslas zinātņu doktors. Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta vadošais pētnieks, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperts.

Pirmā doktora disertācija “Latvijas senās kulta vietas". Pētījums balstījās sakrālo vietu lauka apzināšanā, arheoloģisko izrakumu rezultātos, rakstīto un folkloras avotu studijās, kas iezīmēja arī tālāko zinātnieka un pieminekļu eksperta karjeru: arheoloģiskās vietas, īpaši jau pilskalni un to daudzpusēja izzināšana, izmantojot gan tradicionālas, gan mazāk tradicionālas pieejas.

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis J. Urtāns ir daudzu gan Latvijas, gan ārzemju starpdisciplināru projektu dalībnieks un vadītājs, eksperts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma nozarēs, vietējo un starptautisko redakciju kolēģiju vadītājs un loceklis. Viņa publikāciju kopskaits pārsniedz skaitli 1700; to skaitā ir gandrīz 300 zinātniskas publikācijas un 58 grāmatas (autors, sastādītājs, atbildīgais reaktors). Un tomēr vai sava taisnība nav arī Omaram Haijamam:
“Vientiesi, kas tu domājies zinātnieks esam,
Redzu es noslāpstam tevi starp pagātnes – nākotnes bezgalību.
Robežakmeni gribi tu nolikt starp tām un uzrāpties tajā.
Labāk sēsties zem koka. Dzer vīnu, kas aizmirst liek bezspēcību.”

Pasākumi

Juris Urtāns
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri