Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas veidošanas jomā. Ministrija izstrādā un īsteno tautsaimniecības struktūrpolitiku, kā arī uzņēmējdarbības attīstības, rūpniecības, investīciju, tūrisma, būvniecības un mājokļu, enerģētikas, ārējo ekonomisko attiecību, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzības politiku.