Atpakaļ

Edīte Sarva

Limbažu Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe

Limbažu Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe un kursa "Projekta darbs" pasniedzēja.
Latvijas Universitātes doktorante, pēta pedagoģiski digitālās kompetences pilnveidi skolotājiem tiešsaistē.
Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) eksperte, izstrādā mācību saturu topošo izglītības tehnoloģiju mentoru kursam, vada atbalsta grupu skolotājiem kursa "Projekta darbs" īstenošanai.
eTwinning vēstniece.

Pasākumi

Edīte Sarva
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri