Atpakaļ

Česlavs Batņa

14. Saeimas deputāts, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja biedrs, Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas priekšsēdētājs

Mācījies Ludzas 1.vidusskolā, kur saņēmis pamata izglītību. Studējis Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas, koledžā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, iegūstot kordiriģenta kvalifikāciju. Studējot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā ir iegūts maģistra grāds skolvadībā. Papildus tam Latvijas Biznesa koledžā ir iegūta jurista palīga kvalifikācija.
Ir pildījis Vecumnieku novada domes deputāta (2009-2013) un Ikšķiles novada domes deputāta (2017 -2021) pienākumus. Bijis arī Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks (2017-2019). Kā direktors strādājis Valles (2010-2012), Ikšķiles (2014-2017) un Ādažu vidusskolā (2019-2022).

Pasākumi

Česlavs Batņa
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri