Atpakaļ

Daiga Rudzīte

Limbažu vidusskolas direktora vietniece, audzināšanas darba metodiķe, programmas "Latvijas skolas soma" koordinatore skolā

Kultūras dzīves organizēšana skolā ir nozīmīga audzināšanas darba sastāvdaļa. Ir veicināta jauniešu iesaiste dažādās pilsoniskās un patriotiskās aktivitātēs, spēcinot apziņu, ka jauniešu rokās ir mūsu valsts nākotne, kultūras un vēstures mantojums. Kopš 2018. gada rudens ir uzkrāta pieredze, kā organizēt skolēnu iesaisti "Latvijas skolas soma" programmas aktivitātēs, tā veicinot Latvijas kultūras vērtību iepazīšanu. Kultūrizglītības programma veiksmīgi tika īstenota arī pandēmijas apstākļos, tiešsaistes formā iepazīstot daudzveidīgas mākslas jomas.

Programmā pieejamās filmas, izrādes, koncertlekcijas, muzeju ekspozīcijas un citas formas pasākumi veiksmīgi integrējami mācību saturā un paplašina skolēnu zināšanas, īpaši literatūrā, vēsturē, sociālajās zinībās, mūzikā.

Pasākumi

Daiga Rudzīte
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri