Atpakaļ

Robert Bosch Stiftung

Robert Bosch Stiftung GmbH ir viens no Eiropas lielākajiem fondiem, kas saistīts ar privātu uzņēmumu. Fonds darbojas kā nevalstiska, neatkarīga un neitrāla organizācija veselības, izglītības un globālo jautājumu jomās, izmantojot pilsoniskās sabiedrības spēku, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas.

Fonds pārvalda savas institūcijas, īsteno inovatīvus projektus, veido partnerības un atbalsta trešo pušu iniciatīvas. Tas atbalsta starpdisciplināru apmaiņu starp pētniecību, politiku un sabiedrību; stiprina prestižas starptautiskas domnīcas; veicina bezpartejisku politikas veidotāju tīklu izveidi un attīstību; un stiprina uz pierādījumiem balstītu politisko lēmumu pieņemšanu.

Kopš tās izveides 1964. gadā, Robert Bosch Stiftung ir ieguldījis gandrīz 2,2 miljardus eiro labdarībā.

Pasākumi

Robert Bosch Stiftung
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri