Atpakaļ

Linda Uzule

Dabas eksperte

Linda ir projekta LIFE IP LatViaNature eksperte un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra vadošā eksperte. Bioloģijas doktora zinātniskā grāda pretendente. Lindas profesionālais darbības lauks ir saistīts ar Latvijas dabas izpēti un aizsardzību. Jau vairākus gadus Linda kā lektore aktīvi iesaistās bioloģiski vērtīgo zālāju īpašnieku apmācībās, veicinot sabiedrības izpratni par dabisko zālāju nozīmību un unikalitāti. Arī pašai Lindai īpašumā ir nelielas bioloģiski vērtīgo zālāju platības. Linda uzskata, ka šis ir pēdējais laiks, kad vēl varam ko darīt Latvijas dabisko zālāju labā, lai tie saglabātos nākamajām paaudzēm.
Linda Uzule
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri