Atpakaļ

Olga Senkāne

Literatūrzinātniece, Asoc. profesore

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskā institūta pētniece. Latvijas Universitātē ieguvusi maģistra un doktora grādu latviešu filoloģijā, raksta promocijas darbu filozofijā par atgriešanās kustību kultūrā. Ap 100 zinātnisku rakstu autore literatūrzinātnē, kultūras filozofijā un kultūras semiotikā. Šobrīd veic pētījumus par Rēzeknes ebreju kapu vizuālo semiotiku kā etniski neviendabīgas vides un citu kultūrsociālu apstākļu noteiktu hibrīdveidojumu.

Pasākumi

Olga Senkāne
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri