Atpakaļ

Elīna Purmale – Baumane

Valsts izglītības attīstības aģentūras Pieaugušo izglītības departamenta direktore

Profesionālajā izglītībā darbojas vairāk kā 20 gadus. No 2005. gada vada dažādus Eiropas Sociālā fonda projektus profesionālajā izglītībā, no 2017. gada – pieaugušo izglītībā. Projekti bijuši saistīti gan ar sociālo partneru iesaisti profesionālajā izglītībā, gan nozaru ekspertu padomju izveidi, gan profesionālās izglītības satura nodrošināšanu (nozaru kvalifikāciju struktūru izveide, profesiju standartu, modulāro izglītības programmu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izveide, gan ārpus formālās izglītības novērtēšana), gan Jauniešu garantijas administrēšanu, gan nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Šobrīd vada Valsts izglītības attīstības aģentūras Pieaugušo izglītības departamentu.

Pasākumi

Elīna Purmale – Baumane
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri