Atpakaļ

Maija Bebre

Biedrības "Pierīgas partnerība" administratīvā vadītāja

Ikdienā "Pierīgas partnerība" kā vietējā rīcības grupa strādā arī ar kopienu, apkaimju iedzīvināšanu, motivēšanu un atbalstīšanu Mārupes un Olaines novadu teritorijā. Esam izvirzījuši, ka kopienas ir svarīgs aspekts teritorijas attīstībā, tādēļ kopā ar citām vietējām rīcības grupām ir īstenots projekts "KOPA/ Kopienu pārdomāta attīstība"
Ikdienā patīk darbs ar kopienu aktīvajiem līderiem, jo tie ir iedvesmojoši cilvēki, pašaizliedzīgi un spēj vilkt lielo vezumu sev līdzi. Tādēļ "Pierīgas partnerība" vēlas viņus atbalstīt, lai neizsīkst enerģija, lai spētu saliedēt lielāku cilvēku skaitu ap tiem un stiprinātu kopīas sajūtu apkaimēs.
Maija ir atvērta, ir zināšanas un prasmes projektu vadībā, tādēļ labprāt ar tām dalās ar citiem, savukārt juridiskās zināšanas palīdz izprast likumdošanu.

Pasākumi

Maija Bebre
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri