Atpakaļ

Kandavas novada iespēju fonds

Fonda darbības mērķis ir attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Kandavas apkaimē, sekmēt vietējās kopienas izaugsmi, atbalstot vietējos iedzīvotājus, un finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas sociālajā sfērā, izglītībā, kultūrā, mākslā, amatieru sportā, novada vēsturē, vides aizsardzībā un citās Fonda noteiktās jomās, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Fonds dibināts 2013.gadā 11. jūnijā pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam. Galvenās fonda pilsoniskās sabiedrības veidošanas aktivitātes ir bijušas saistītas ar "Apkaimes ideju darbnīcu un iedzīvotāju foruma" organizēšanu un iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā esot par starpnieku starp kopienu, pašvaldību un valstiskām organizācijām, aktualizējot iedzīvotāju vajadzības, un palīdzot rast atbalsta ceļus kopienas iniciatīvu projektu īstenošanā.

Pasākumi

Kandavas novada iespēju fonds
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri