Atpakaļ

Kūrava

Biedrība "Kūrava" 30 gadus nepārtraukti un nesavtīgi darbojusies Kuldīgas novada dzīvās kultūras un izglītības jomā. Organizācijas ziedu laiki bija no 1999. līdz 2014. gadam, kad sabiedriskie pasākumi notika Virspilskunga tiesas namā, kurš kļuva par kuldīdznieku iniciatīvu atbalsta vietu - no šūpuļa kāršanas (krustabas) līdz bedībām (bērēm). Taču arī tagad turpinās aktīva darbība Kurzemes kultūras mantojuma un it īpaši mutvārdu kultūras saglabāšanā un attīstīšanā, un kā viens no lielākajiem organizācijas rīkotājiem pasākumiem minams Kurzemes stāstnieku festivāls “ZIV ZUP”, kurš notiek jau kopš 2004. gada. Biedrības darbības princips - atbalsts kopienai, iekļaušana un iekļaušanās atbilstoši situācijas vajadzībām.

Pasākumi

Kūrava
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri