Atpakaļ

Ingārs Daibe

Asociācijas "Mājoklis" Rīgas reģiona vadītājs, diplomēts jurists, namu pārvaldnieks

Veicot daudzdzīvokļu māju ikdienas pārvaldīšanu, mēs redzam sekas tam, ka valstiski par ilgtermiņa mājokļu politiku netika domāts. Jomas normatīvie akti nedod skaidras norādes un neveicina māju īpašnieku iesaisti savas mājas uzturēšanā un renovācijā. Ik dienu mēs redzam un saskaramies ar disonansi starp Namu pārvaldniekiem un dzīvokļu īpašniekiem. Šī situācija nerada risinājumu un problēmas tikai padziļinās. Taču, asociācija Mājoklis zina un saprot kā šo plaisu mazināt, kā veicināt māju īpašnieku interesei, un ko mainīt nozares likumdošanā.
Ingārs Daibe
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri