Atpakaļ

Ģimeņu atbalsta biedrība "Miera osta"

Bērnu un ģimeņu atbalsta biedrība “Miera Osta” sniedz atbalstu krīzes situācijās nonākušām un sociālā riska ģimenēm ar bērniem, apsaimniekojot Ģimeņu atbalsta centru Liepājā, Karostā. Tās redzes lokā ir ap 100 ģimeņu, un to skaits turpina pieaugt.
Tiek piedāvāti resursi un meklētas iespējas, kā ģimenēm sniegt ģimeni saliedējošus un ģimenisku vidi veidojošus izglītojošus pasākumus un aktivitātes, jo pieredze rāda, ka sociālā riska faktoriem ir izteikta tendence tikt pārmantotiem no paaudzes paaudzē un, nesniedzot izglītojošu, personību pilnveidojošu un emocionāli attīstošu palīdzību ģimenei kopumā, riskam pakļauto bērnu skaits nekad nesamazināsies.

Pasākumi

Ģimeņu atbalsta biedrība "Miera osta"
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri