Atpakaļ

Inta Grabe

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas programmēšanas un datorikas skolotāja

Inta Grabe šobrīd Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā māca programmēšanu, datoriku un vada robotikas interešu izglītības pulciņu, brīvajā laikā interesējas par zinātni un tehnoloģijām visdažādākajos aspektos. Piedaloties starptautiskos projektos, ir radies priekšstats, kā izglītība tehnoloģiju jomā tiek īstenota citās valstīs. Savā ikdienas darbā vienmēr iesaistījusi skolēnus ārpusstundu konkursos un aktivitātēs, kas saistīti ar matemātiku, programmēšanu, robotiku. Intas pārliecība – bez abpusējas sadarbības starp skolēnu un skolotāju rezultāta nebūs, pie tam šai sadarbībai ikdienā jābalstās uz abām pusēm iepriekš skaidri zināmiem nosacījumiem un spējai droši paļauties vienam uz otru.

Pasākumi

Inta Grabe
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri