Atpakaļ

SIA Idea Innovation Institute

Mērķējam uz Mēnesi *
Primārais mērķis: veicināt ideju un inovāciju vadības kultūras un prakses attīstību.

Sekundārie mērķi:

- Realizēt inovatīvus projektus, kas sekmē ideju un inovāciju vadības attīstību.
- Attīstīt sabiedrības izpratni par ideju un inovāciju vadības nozīmību.
- Stimulēt Latvijas ekonomisko attīstību ar inovatīvu projektu realizāciju.
- Veikt pētījumus un izglītojošo darbu par ideju vadību un inovāciju.
- Izmantot attīstības sadarbību, lai stimulētu biedrības primārā mērķa sasniegšanu.
- Konsultēt, atbalstīt un piedalīties inovatīvu projektu realizācijā.
- Izstrādāt jaunus un uzlabot vecos ideju un inovāciju vadības rīkus.
- Veicināt radošuma un inovāciju kultūru.
- Apkopot Latvijas inovāciju labās prakses piemērus un dalīties ar tiem.
- Radīt un izplatīt lietas, kas saistītas ar radošumu un inovāciju.

*ja netrāpīsim, būsim starp zvaigznēm

Pasākumi

SIA Idea Innovation Institute
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri