Atpakaļ

Juris Gaiķis

Konkurences padomes priekšsēdētājs

Kopš 2020. gada vada Konkurences padomi, kas ikdienā uzrauga, vai uzņēmumi neiesaistās aizliegtās vienošanās, piemēram, par cenu, tirgus sadali vai dalības nosacījumiem iepirkumos, un vai Latvijas lielie uzņēmumi ļaunprātīgi neizmanto savu dominējošo stāvokli tirgū. Tāpat ikdienas darbā tiek pievērsta uzmanība ne tikai privātajiem tirgus spēlētājiem, bet arī valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību rīcībai tirgū, lai tā nediskriminētu privātos uzņēmumus.

Uzņemoties Konkurences padomes vadības grožus, par vienu no galvenajām iestādes prioritātēm kļuva godīgas konkurences kultūras attīstība Latvijā, kas sevī ietver gan preventīvu pārkāpumu novēršanu, uzņēmumus izglītojot par godīgu konkurenci un brīdinot, nevis sodot, gan sistemātisku komunikāciju ar politikas veidotājiem, kuri ir atbildīgi, lai valstī pieņemtie likumi un noteikumi būtu visiem uzņēmējiem vienlīdz draudzīgi.

Pasākumi

Juris Gaiķis
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri