Atpakaļ

Rīgas plānošanas reģions

Rīgas plānošanas reģions kā iestāde ir atvasināta publiskā persona /valsts iestāde/, ko pārrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Plānošanas reģiona lēmējinstitūcija ir Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome (RPRAP), ko ievēl visu plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību vadītāju kopsapulcē no attiecīgo pašvaldību deputātiem.

Pasākumi

Rīgas plānošanas reģions
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri