Atpakaļ

Jānis Dzimtais

Kopienu sadarbības tīkla "Sēlijas salas" sabiedrisko attiecību un tūrisma speciālists

Kopienu sadarbības tīkla "Sēlijas salas" sabiedrisko attiecību un tūrisma speciālists. Ikdienā, uzturot "Sēlijas salu" informatīvos kanālus un veidojot preses paziņojumus par notikumiem Sēlijā, visam dziļākajā būtībā ir paslēpta simboliska jēga. Sēlija Latvijas šodienas vēstures kontekstā ir unikāla vēsturiskā zeme, jo tās kopīgā identitāte lielā mērā veidojas tagad. Ilgstoša Latvijas informatīvā ignorance pret Sēliju bija radījusi zemu vietējo iedzīvotāju pašvērtējumu, kas pamazām mainās uz pozitīvo pusi. Vienotas Sēlijas izpratne līdz šim bija ļoti vāja un visbiežāk tā neiekļāva Sēlijas austrumus. "Sēlijas salas" katrā publikācijā cenšas uzsvērt Sēlijas vienotību no Jaunjelgavas līdz Varnavičiem. Aicina lepoties ar lauku kopienu iniciatīvām un savu dzīvesvietu, vietējo lauku iedzīvotāju varēšanu. Ticību iedzīvotāju pašu īstenotām iniciatīvām un pārliecību, ka arī Sēlija var. Stipra lokālā piederības sajūta rada stipru piederības sajūtu savai valstij.

Pasākumi

Jānis Dzimtais
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri