Atpakaļ

Iniciatīvu un kompetenču atbalsta centrs

Iniciatīvu un kompetenču atbalsta centrs ir biedrība, ko dibinājām 2009.gadā Daugavpilī. Biedrības darbības galvenais mērķis ir integrēt vietējo un reģionālo attīstību, cilvēkresursus un mūžizglītību, veidot līdzsvaroti attīstītu sabiedrību, veicināt sociāli ekonomisko jautājumu risināšanu, personības brīvību, pašrealizāciju, toleranci, sekmīgu integrāciju, pieredzes apmaiņu un sadarbību, un atbalstīt līdzīgas valstiskas un nevalstiskas organizācijas. Biedrība apvieno aktīvas personas kultūras iniciatīvu, vietējās attīstības iniciatīvu un sociālā atbalsta iniciatīvu grupās.

Pasākumi

Iniciatīvu un kompetenču atbalsta centrs
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri